Stiftelse af Partnerselskab

Vi vil være din nye revisor

 

Kontakt os for uforpligtende tilbud og du vil samme dag modtage en telefonisk opringning og skriftlig tilbud pr. mail.

Step 1 - Udfyld formularen

Step 2 - Modtag et gratis tilbud

Step 3 - Hent tilbud nemt & trygt

Hent tilbud eller book et møde

Stiftelse af Partnerselskab

Stift P/S

 

Man bør stifte et Partnerselskab, hvis der er flere deltagere ligesom i et Kommanditselskab, i et Partnerselskab driver man en erhvervsmæssig virksomhed som kommanditselskabsform, det kunne også være som kommanditaktieselskab.

 

De 2 fordele i Partnerselskab er primært selskabskonstruktion og det skattemæssige aspekt, i Partnerselskab anser det skattemæssigt som et kommanditselskab, som medfører at Partnerselskabet ikke skal betale SKAT, men i stedet påhviler det de enkelte medejere, altså både komplementarer og kommanditaktionærer, de skal betale personligt skat og her er de fleste under virksomhedsordningen. Partnerselskabet er under selskabsloven betragtet som et aktieselskab og de gældende regler om aktieselskaber skal opfyldes i forhold til kapitalkrav, bestyrelse og lign.

 

Grundlæggende er forskellen på et P/S vs. K/S er, at i et Partnerselskab skal følgende være opfyldt:

 

- Selskabskapital i Partnerselskab skal være fast

- Selskabskapital i Partnerselskab skal være fuldt indbetalt ved stiftelse

- Partnerselskab strukturen skal ligne et aktieselskab, kommanditaktionæren har indflydelse på selskabet drift, med respekt for komplementarernes rettigheder.

 

En kommanditist i et Partnerselskab hæfter kun med sin indskudte kapital.

Komplementaren i Partnerselskab er den anden deltager og hæfter fuldt ud for gælden solidarisk med de andre, komplementaren kan både være en fysisk og juridisk person.

 

Ledelsesansvaret i et Partnerselskabet er specielt og tildeles til komplementaren, komplementaren skal have økonomiske og forvaltningsmæssige beføjelser til at drive Partnerselskabet, det kan f.eks. betyde komplementaren har ansvaret for den daglige ledelse og tegningsret.

 

Opret P/S

 

Hvem kan oprette et P/S for dig, det kan vi sammen med vores advokat. Hvad er ulemperne ved et oprette et P/S er, at vederlag til indehaver kan blive for stort eller lille, der modregnes ikke selskabsunderskud i indehavers personlige indkomst.

 

Der skal foretages en retablering af selskabskapital når Partnerselskabet giver underskud.

 

Der gives ikke tabsfradrag ved tab på koncernudlån eller på indehavers mellemregningskonto eller ej gives der skattebesparelse ved tab på salg af aktier/anparter i datterselskaber.

 

Ved salg er et Partnerselskabet Ikke det mest attraktive generationsskiftemodel for køber.

 

Start P/S

 

Når du starter et P/S er du medejer af et Partnerselskab, du er formentlig flere deltager i et investeringsprojekt, derfor skal i søge hjælp hos en revisor til at starte et Partnerselskab.

 

Hvorfor starte et Partnerselskab, ofte er begrundelsen skattebesparelser, en risikobegrænsning i sin formue og skatteoptimerer sine private indkomst via Virksomhedsordningen.

 

Partnerselskab konstruktionen ses ofte i revisorbranchen eller advokatbranchen, når der er mange partnere i en virksomhed, er det nemmere administrativt at udlodde af overskuddet til partnerne, hvis selskabsstrukturen er et Partnerselskab.

 

Revisor P/S

 

Hvorfor bruge en Revisor til at stifte et P/S og ikke en Advokat, der er hverken for eller imod, begge titler kan løses opgaven. Der er en masse kompliceret der skal anmeldes til SKAT, der skal udfyldes om hvem der er kommanditister og komplementaren via cvr. og cpr.nr.

 

Der skal yderligere indsendes en anmeldelsesblanket til Erhvervsstyrelsen underskrevet af samtlige komplementarer eller tegningsberettiget medejere, tillige skal selskabskontrakten omkring ejerforholdene hvordan det fordeles i Partnerselskabet.

 

Det kræves også ved stiftelse at der stilles sikkerhed for 500.000 fra kommanditaktionærer i kapital ved anmeldelsen til erhvervsstyrelsen.

Fordelen ved at betale sig fra det hele er, at så er du sikret at alle foregår som det skal og at der er taget højde for alle ting. Det er svært som iværksætter at vide, hvordan man skal oprette et P/S, det bør og skal man lade professionelle fagkyndige mennesker varetage og betale sig fra det.