Momsregnskab

Vi vil være din nye bogholder

 

Kontakt os for uforpligtende tilbud og du vil samme dag modtage en telefonisk opringning og skriftlig tilbud pr. mail.

Step 1 - Udfyld formularen

Step 2 - Modtag et gratis tilbud

Step 3 - Hent tilbud nemt & trygt

Hent tilbud eller book et møde

Momsregnskab

Udgående moms

 

Momsregnskabet opgøres ved ind- og udgående moms, der kan være delvist fradragsberettiget moms og momsopgørelse ved EU salg og køb. Indenlands omsætning er moms belagt for virksomheder, der er momsregistreret og ikke for lønsumsregistreret virksomheder.

 

Virksomheder i dag har samhandel med andre EU lande og 3. verdens lande. EU-leverancer varer (rubrik B-varer) & EU-leverancer ydelser (rubrik B-ydelser) er altså varesalg uden moms til andre EU lande, og fakturaen sendes til kunden med omvendt betalingspligt, det betyder at kunden selv skal afholde momsafregningen i det pågældende modtagelsesland.

 

Det kræver, at der er særskilt opgørelse i kontoplanen i regnskabet, og det skal indberettes til SKAT. Fakturaer med varesalg udstedes også uden moms ved salg til lande udenfor EU, det såkaldte Momsfrit salg til udlandet (rubrik C).

 

Typisk gælder dette kun virksomhed til virksomhed, er varesalget mellem virksomhed og forbruger, påføres momsen på fakturaen, dog er der undtagelser ved levering af tjenesteydelser til nogle 3. lande og f.eks. ved fast ejendom, for nærmere info se SKAT ligningsvejledning.

 

Indgående moms

 

Vareforbruget udgør også handel med EU-lande såvel som ikke-EU-lande, herunder disse kategorier EU-erhvervelser varer (rubrik A-varer), EU-erhvervelser ydelser (rubrik A-ydelser) & Køb af varer/ydelser fra ikke-EU-lande.

 

Her er det så den omvendte situation i forhold til før nævnte varesalg til andre lande, her køber virksomheden varer og tjenester i udlandet. På samme måde skal der igen opgøres særskilte konti i regnskabet, således det er muligt for virksomheden af løfte momsen på de varer og tjenester, der er købt.

 

Dog skal virksomhederne være opmærksomme på, at de fakturaer der udstedes til virksomheden, ikke er indeholdt udenlandsk moms. Hvis det er tilfældet skal virksomheden igennem en lang proces vedr. momsrefusion og anmode SKAT om at få momsen tilbage. Som udgangspunkt kan virksomheden ikke fradrage momsen i regnskabet.

 

Hvad er momsregnskabet?

 

Momsregnskabet består af flere tal som man finder i bogføringen, først og fremmest skal man opgøre udgående salgsmoms, hertil skal der tillægges moms af varekøb i udlandet (både EU og tredjelande) & moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt, til sammen giver det udgående salgsmoms i momsregnskabet.

 

Der gives fradrag for indgående købsmoms plus afgifter som virksomheden i forbindelse med produktion eller lignende kan opnår fradrag for. Det gælder følgende afgifter:

 

•Olie- og flaskegasafgift

•Elafgift

•Naturgas- og bygasafgift

•Kulafgift

•CO2-afgift

•Vandafgift

 

Sammenlagt giver de indgående afgiftsfradrag til modregning i udgående salgsmoms, herefter findes resultatet i momsregnskabet og ved positivt beløb skal virksomheden betale moms indtil SKAT og ved negativt beløb skal virksomheden modtage moms retur fra SKAT.

 

Bogholder og moms

 

Benytter din virksomhed en revisor til moms, bør du genoverveje om det er hensigtsmæssigt. En revisor er for dyr til at lave momsregnskabet, det bør være en bogholder der skal varetage sådan en opgave.

 

Bogholderen er hurtigere til at bogfører bilagene og hermed opgøre momsen klar til indberetning. En bogholder bogfører bilagene ind i et regnskabsprogram, trækker momsen ud af bilagene og opgøre om virksomheden evt. har andre fradragsberettiget afgifter, eksempelvis elafgift, vandafgift mm.

 

Bogføring af momsregnskab er billigere at vi sætter en bogholder til at gøre, vores revisorer skal hellere foretage skatterådgivning, afslutning af årsregnskaber mm.

 

Momsindberetning

 

Moms skal indberettes månedligt, kvartalsvis eller halvårligt. Er din virksomhed omsætning under 5 mio. tilhører din virksomhed fristen for momsindberetning halvårligt.

 

Kvartalsvis afregning af moms, er for de virksomheder der har en omsætning på 5-50 mio. Fristen for momsindberetningen månedligt er kun for virksomheder med en omsætning over 50 mio.

 

Gældende for alle 3 afregningsperioder er indberetningsfristen og betalingsfristen på samme dag, gældende her er at betaling skal senest ske på virksomhedens bankkonto på fristdagen, forekommer dette ikke udloddes der gebyrer og renter fra SKAT til virksomheden af et evt. angivet skyldigt beløb der ikke kan betales eller ved forglemmelse fastsætte SKAT selv et passende skyldigt beløb. Har din virksomhed EU salg uden moms skal dette indberettes hver måned på jeres tast selv erhverv under menuen moms.