Bogføring

Vi vil være din nye bogholder

 

Kontakt os for uforpligtende tilbud og du vil samme dag modtage en telefonisk opringning og skriftlig tilbud pr. mail.

Step 1 - Udfyld formularen

Step 2 - Modtag et gratis tilbud

Step 3 - Hent tilbud nemt & trygt

Hent tilbud eller book et møde

Bogføring

Løbende Bogføring

 

Der skal foretages løbende bogføring i virksomhederne og bilagene skal arkiveres forsvarligt enten i print eller elektronisk på en fildelingsservice placeret i Danmark. Erhvervsdrivende virksomheder har som udgangspunkt alle bogføringspligt, der er meget få tilfælde hvor der kan gives fritagelse.

 

Den løbende bogføring danner grundlag på det årsregnskab som en revisor skal bruge til at kunne aflægge regnskabet til SKAT og Erhvervsstyrelsen.

 

Kravet til bogføringen kræver at der er et kontrolspor der fortæller om der faktisk er bogført i overensstemmelse med virksomhedens faktiske forhold, herved er bilagene en nødvendig dokumentation for det bogførte regnskab.

 

De tidsmæssige forhold i bogføringen, der tilsiger lovgivning at der skal bogføres samme rækkefølge som transaktionen er foretaget.

 

Månedsafslutning af bogholderiet

 

Vi foretager din virksomheds månedsafslutning, afstemmer balance konti, kontrollere kreditor kartoteket, sikre at alle regninger er betalt og bogført i bogholderiet.

 

Vi bogfører alle kundeindbetalinger, herefter kan vi sende rykkere til kunderne, det er den vigtigste opgave i et bogholderi. Rykke for penge er en vigtigt faktor i virksomhedernes likviditetsstyring, virksomhederne skal hele tiden sikre at kunne betale sine forpligtigelser eller risikerer virksomheden en betalingsstandsning eller evt. konkurs.

 

Rykkerstyring er også en opgave de fleste virksomhedsejer ikke ønsker selv aktivt at deltage i, fordi der kan opstår konflikter med virksomhedens kunder. Det er her vi stiller en dygtig bogholder til rådighed som er uvildig og kan hurtigt og effektivt tage hånd om virksomhedens tilgodehavende og inddrive dem.

 

Vi laver en resultat-/balanceopgørelse pr. måned der viser overskud og specificeret opgørelse af udgiftsposter, skyldige beløb i balancen, samt en opgørelse over virksomhedens likvider.

 

Vi sparer altid med virksomhedens indehaver om månedsaktiviteter, således at vores kunder kan bruge det vi udarbejder til dem og agerer ud fra materialet.

 

Bogholder Debitorstyring/Kreditorstyring

 

Vi kan også udvide et samarbejde, eksempelvis kan vi gå ind og varetage vores kunders debitor- og kreditorstyring.

 

Vi kan lave faktureringen på debitorniveau, sende fakturaer til kunder, inddrive pengene via rykkerstyring og bogfører indbetalinger på debitorkortene.

 

Kreditorstyring varetager vi også, både med og uden lagerstyring, vi opretter leverandørkøb og ajourføre kreditorkortene så snart vi har betalt regningen i netbanken, selve betalingen i netbanken påtager vi også.

 

Klargøring til revisor

 

Når status perioden kommer og årsregnskabet skal afsluttes til revisoren, assisterer vi selv med afslutningen såfremt selskabet har fravalgt revision ellers laver vi klargøring til en Godkendt revisor.

 

Når der skal klargøres til revisor, skal der laves en revisormappe, debitor-/kreditorkartoteket skal afstemmes, igangværende arbejde skal opgøres, dvs. alt arbejde der ikke er afsluttes med en fakturaer skal værdiansættes.

 

Varelageret skal optælles og evt. opdeles i ukurans og ikke ukarans varelager og evt. nedskrives.

 

Anlægskartoteket skal opdateres med årets afskrivninger, vi laver en bankafstemning og kontantkassebeholdning optælling.

 

Kortfristede og langfristet gæld kontrolleres op imod kontoudtog fra kreditorer eller kreditinstitutter, skyldig løn og moms afstemmes hos SKAT og korrigeres om nødvendigt.