Forældrekøb

Vi vil være din nye revisor

 

Kontakt os for uforpligtende tilbud og du vil samme dag modtage en telefonisk opringning og skriftlig tilbud pr. mail.

Step 1 - Udfyld formularen

Step 2 - Modtag et gratis tilbud

Step 3 - Hent tilbud nemt & trygt

Hent tilbud eller book et møde

Revisor til forældrekøb

Revisorens rolle i forældrekøb er at hjælpe med årsregnskabet, udarbejde skattemæssige opgørelse og vælge den beskatningsform der egner sig bedst til forældrene personlige økonomi. I forældrekøb skal revisor hjælpe med rådgivning om investeringen, vil det være fornuftigt at foretage dette forældrekøb og vil opstillet budget være realistisk, således at banken vil gå med til at finansierer købet.

 

Revisor og forældrekøb hænger sammen og banken vil ofte også bede forældrene kontakte en revisor, således der er styr på alle forudsætninger og gerne også langsigtet. Derfor vil vi gerne være jeres revisor til forældrekøb, således i skattemæssige opnår størst mulig gavn af jeres vigtige investering.

 

Regnskab forældrekøb

 

Der skal laves et årligt regnskab for udlejningen, her er det godt at få assistance af en revisor til forældrekøbsregnskabet. Revisorer har stor erfaring i at udarbejde forældrekøbsregnskaber, derfor vil penge være godt givet ud fordi forældrene netop kan risikerer at snyde sig selv i SKAT, ved at opgøre forældrekøbsregnskaber, desuden kan revisorens faktura fradrages skattemæssigt i regnskabet.

 

I et forældrekøbsregnskab er der en lejeindtægt og omkostninger der skal fradrages, det giver samlet set forældrekøbets samlet skattepligtige indkomst forældrene skal oplyse på deres udvidede selvangivelse.

 

I det fleste tilfælde ved udlejning af forældrekøbslejligheder, der giver regnskabet underskud og det skal fratrækkes i forældrenes indkomst, det optimale er selvfølgelig at revisor sammen med forældrene finder en fornuftig husleje, hvor samspillet af udgifter, lejeindtægt og boligsikring evt. værelsesudlejning, giver et fornuftigt overskud og så lille et likviditetsmæssigt underskud som muligt.

 

Rådgivning om forældrekøb

 

Der er rigtig mange forældre der køber lejligheder til deres børn, fordi de som studerende ikke selv har mulighed for at foretage købet af en lejlighed. De attraktive steder er de store studiebyer Århus og København, men et forældrekøb kan altså også foretages i andre byer.

 

Vi anbefaler altid at forældre søger rådgivning hos deres bank eller en revisor til deres forældrekøb.

 

Det er en stor investering for en familie der trækker store økonomiske ressourcer i de fleste familiers private budget, derfor bør investeringen af forældrekøbet nøje gennemarbejdes.

 

Man bør overveje længden af investeringens løbetid, hvornår lejligheden sælges og til hvem, fastansættelse af husleje til markedsleje.

 

Skatterådgivning forældrekøb

 

Skatten for den unge i forbindelse med forældrekøbet vil som udgangspunkt ikke blive påvirket, typisk vil den unge modtage boligsikring, men i tilfælde af at den unge vælger at udleje et værelse i lejligheden, så gælder det at lejeindtægten ved fremleje er skattefri, hvis den f.eks. inkl. forbrug er mindre end 2/3 af lejeudgiften ekskl. forbrug.

 

Er lejeindtægten større, beskattes den som personlig indkomst og lejeindtægten modregnes i den unges boligsikringen.

 

Forældrenes skatteforhold ændres, de skal modsvare skat af overskuddet ved udlejningen eller fradrage deres underskud i den personlige indkomst.

 

Det skattemæssige resultat beregnes som lejeindtægt modregnet fradrag for omkostninger forbundet med lejligheden, renter, vedligeholdelse, ejendomskat, ejerforeningskontingent etc. Forældrene kan lade sig beskatte efter 3 forskellige metoder, Personskatteloven, Kapitalafkastningsordningen og Virksomhedsskatteordningen.

 

Vi kan hjælpe jer med at skatteoptimerer jeres personlig indkomstforhold, jf. en af de 3 nævnte metoder.

 

Der er væsentlig forskel på måde det skattemæssige resultat opgøres i de 3 metoder og giver altså også forskellige resultater.

 

Når forældrene afhandler lejligheden skal der jf. ejendomsavancebeskatningsloven indberettes og beskattes af tab eller gevinst ved salget, det er kun i tilfælde af forældrekøbet af med henblik på udlejning.

 

Der kan for forældrene opnås en Skattefri i den forbindelse hvis de vælger fysisk at flytte ind i en tidsperiode, således at reglerne for ejendomsavancebeskatningsloven ophæves, det er desværre ikke bare nok at flytte folkeregister adresse.