Stiftelse af Kommanditselskab

Vi vil være din nye revisor

 

Kontakt os for uforpligtende tilbud og du vil samme dag modtage en telefonisk opringning og skriftlig tilbud pr. mail.

Step 1 - Udfyld formularen

Step 2 - Modtag et gratis tilbud

Step 3 - Hent tilbud nemt & trygt

Hent tilbud eller book et møde

Stiftelse af kommanditselskab

Stift K/S

 

Man bør stifte et Kommanditselskab, hvis der er flere deltagere ligesom i et interessentskab, i et Kommanditselskab driver man en erhvervsmæssig virksomhed, hvor en enkelt deltager komplementaren hæfter med hele sin formue.

 

De andre deltager (kommanditister) i Kommanditselskabet med deres indskud for Kommanditselskabets gældsforpligtelser.

 

Deltagerne i et Kommanditselskab kan både være fysiske og juridiske personer, det gælder også komplementaren, men den samme deltager kan altså ikke være både Komplementar og kommanditist.

 

Kommanditselskabet anvendes ofte i situationer hvor nogle af deltagerne er mere aktive end andre, f.eks. hvis der slipping partners. Den aktive partner er så komplementaren og de andre passive partnere er kommanditister.

 

De 2 fordele i Kommanditselskab er primært selskabskonstruktion og det skattemæssige aspekt, i Kommanditselskab anser det skattemæssigt som et kommanditselskab, som medfører at Kommanditselskabet ikke skal betale SKAT, men i stedet påhviler det de enkelte medejere, altså både komplementarer og kommanditisterne, de skal betale personligt skat og her er de fleste under virksomhedsordningen.

 

En kommanditist i et Kommanditselskab hæfter kun med sin indskudte kapital.

Komplementaren i Kommanditselskab er den anden deltager og hæfter fuldt ud for gælden solidarisk med de andre, komplementaren kan både være en fysisk og juridisk person.

 

Ledelsesansvaret i et Kommanditselskabet er specielt og tildeles til komplementaren, komplementaren skal have økonomiske og forvaltningsmæssige beføjelser til at drive Kommanditselskabet, det kan f.eks. betyde komplementaren har ansvaret for den daglige ledelse og tegningsret.

 

Opret K/S

 

Hvem kan oprette et K/S for dig, det kan vi sammen med vores advokat. Hvad er ulemperne ved et oprette et K/S er, at vederlag til indehaver kan blive for stort eller lille, der modregnes ikke selskabsunderskud i indehavers personlige indkomst. Der skal foretages en retablering af selskabskapital når Kommanditselskabet giver underskud.

 

Der gives ikke tabsfradrag ved tab på koncernudlån eller på indehavers mellemregningskonto eller ej gives der skattebesparelse ved tab på salg af aktier/anparter i datterselskaber.

 

Ved salg er et Kommanditselskabet Ikke det mest attraktive generationsskiftemodel for køber. Dog er det af foretrækker for sælger når man har en ægtefælle eller arvinger vil gøre dem til ejere uden at de skal hæfte personligt for virksomhedsgælden.

 

Start K/S

 

Når du starter et K/S er du medejer af et Kommanditselskab, du er formentlig flere deltager i et investeringsprojekt, derfor skal i søge hjælp hos en revisor til at starte et Kommanditselskab.

 

Hvorfor starte et Kommanditselskab, ofte er begrundelsen skattebesparelser, en risikobegrænsning i sin formue og skatteoptimerer sine private indkomst via Virksomhedsordningen.

 

Kommanditselskab konstruktionen ses ofte i ejendomsbranchen eller investeringsbranchen, når der er mange partnere i en virksomhed, er det nemmere administrativt at udlodde af overskuddet til partnerne, hvis selskabsstrukturen er et Kommanditselskab.

 

Revisor K/S

 

Hvorfor bruge en Revisor til at stifte et K/S og ikke en Advokat, der er hverken for eller imod, begge titler kan løses opgaven. Der er en masse kompliceret der skal anmeldes til SKAT, der skal udfyldes om hvem der er kommanditister og komplementaren via cvr. og cpr.nr. Der skal yderligere indsendes en anmeldelsesblanket til Erhvervsstyrelsen underskrevet af samtlige komplementarer eller tegningsberettiget medejere.

 

Fordelen ved at betale sig fra det hele er, at så er du sikret at alle foregår som det skal og at der er taget højde for alle ting. Det er svært som iværksætter at vide, hvordan man skal oprette et K/S, det bør og skal man lade professionelle fagkyndige mennesker varetage og betale sig fra det.