Stiftelse af Aktieselskab

Vi vil være din nye revisor

 

Kontakt os for uforpligtende tilbud og du vil samme dag modtage en telefonisk opringning og skriftlig tilbud pr. mail.

Step 1 - Udfyld formularen

Step 2 - Modtag et gratis tilbud

Step 3 - Hent tilbud nemt & trygt

Hent tilbud eller book et møde

Stiftelse af aktieselskab

Stift A/S

 

Du bør stifte et Aktieselskab hvis du har 500.000 kr. Selskabskapitalen til et Aktieselskab er i dag 500.000 kr. Stiftelse af et A/S er en af de meste anvendte selskabsform for ny op startet iværksættere, det skyldes primært at der ingen personlig hæftelse er ved et A/S og at det der er tilknyttet en bestyrelse, der er flere penge i projektet og man signalerer til omverdenen at det er seriøs forretning man har gang i.

 

Indskuddet af selskabskapital på de 500.000 kr. til at stifte et A/S kan være en kontantbeholdning i banken, på en klientkonto hos Advokat eller via et apportindskud, det sidste er dog en lidt dyrere måde at stift A/S på. Der kan også foretages en skattefriomdannelse fra et ApS. Man ser også i dag at A/S stiftes for 125.000 kontant indskud også den resterende selskabskapital anført som fordring på 375.000 på stifter om end det er en fysisk eller juridisk person.

 

Et Aktieselskab kræver en bestyrelse og en direktion, derfor er det mere bureaukratisk at drive og stifte et A/S, der ligger altså mere arbejde i administrationen i og omkring selskabet. Der kræves at et A/S afholder årlig generalforsamling med bestyrelse, kapitalejer og direktion, hvor der skal træffes beslutninger om Aktieselskabet interesser, dette kan foregå fysisk og elektronisk.

 

Opret A/S

 

Hvem kan oprette et A/S for dig, det kan vi sammen med vores advokat. Når et A/S skal oprettes skal der udarbejde en selskabsprotokol og som minimum indeholdende vedtægter og formål, selskabets tegningsregler, hvem er ejerne, hvordan er ejerforholdet opgjort i en aktionæroverenskomst.

 

Selskabets adresse og antal af direktører skal også fremgå, yderligere er det også vigtigt at oprette en ejeraftale mellem aktionærer, så når der opstår konflikter foreligger alt aftalt på skrift, således intet kan misforstås.

 

Start A/S

 

Når du starter et A/S ejer du lige pludselige aktier i et selskab, som du måske er ansat i som direktør. Når Aktieselskabet startes skal der indsættes en direktør, det behøver nødvendigvis ikke være dig som ejer der også samtidige er direktør, du kan sagtens ansætte en direktør.

 

Starter du op med at ansætte en direktør skal der udbetales løn og ligeledes hvis du selv er direktøren ansat med løn. Har du tidligere drevet personligt ejet virksomhed kan du ikke længere bare hæve på selskabets konto som hidtil.

 

Revisor A/S

 

Hvorfor bruge en Revisor til at stifte et A/S og ikke en Advokat, der er hverken for eller imod, begge titler kan løses opgaven. Som virksomhedsejer eller privatperson der ønsker at starte et A/S, kan du realiteten selv oprette alt inde på virk.dk omkring de selskabsretlige informationer, også efterfølgende lade en Revisor, Advokat eller din egen Bank erklærer at selskabskapitalen er til stede og hermed godkender de stiftelsen af Aktieselskabet.

 

Fordelen ved at betale sig fra det hele er, at så er du sikret at alle foregår som det skal og at der er taget højde for alle ting. Det er svært som iværksætter at vide, hvordan man skal oprette et A/S, det bør og skal man lade professionelle fagkyndige mennesker varetage og betale sig fra det.