Lønsumsafgift

Vi vil være din nye revisor & bogholder

Step 1 - Udfyld formularen

 

Kontakt os for uforpligtende tilbud og du vil samme dag modtage en telefonisk opringning og skriftlig tilbud pr. mail.

Step 2 - Modtag et gratis tilbud

Step 3 - Hent tilbud nemt & trygt

Hent tilbud eller book et møde

Beregning af lønsumsafgift

Lønsumsafgift

 

Hvis Lønsumsafgiftsgrundlaget over 80.000,- kr. i en periode på over 12 måneder skal din virksomhed lader sig lønsumsregistrere. Momsregistrering og lønsumsregistrering styres via virk os erhvervsstyrelsen og tilmeldes via stiftelse af virksomhed, men kan også efterfølgende til-/afmeldes.

 

Det afgørende er den ydelse der leveres, om den vurderes til at være momspligtig eller om den er lønsumspligtig. Virksomheder kan godt både være lønsumsregistreret og momsregistreret, de senere år har SKAT ændret praksis for virksomheder indenfor sundhedssektor, og påkrævet at udvalgte ydelser i stedet skulle være momsbelagte i stedet for fritaget.

 

Det indbringer heldigvis statskassen et større moms provenu, men desværre sætter det virksomhederne i en mere administrativ klemmelus, hvor de skal holde momspligtige aktiviteter adskilt fra lønsumspligtige aktiviteter.

 

Det er en af årsagerne til at lønsumsafgift kan være kompliceret at opgøre og beregne, og understøtter derfor endnu mere en bogholders eller revisors berettigelse.

 

Typiske virksomheder der skal betale Lønsumsafgifts:

 

- Taxa, hyrevognmænd

- Læger, tandlæger og tandteknikere, fysioterapeuter, fysioterapeuter, optikere, kiropraktorer og alternative behandlere,

- Bedemænd og begravelsesforretningen

- Lotterier og spil om penge

- Virksomheder, som udgiver og importerer aviser.

- Virksomheder, der sælger momsfri undervisning

 

Typiske virksomheder der IKKE skal betale Lønsumsafgifts:

 

- Forfatter- og komponistvirksomhed samt anden kunstnerisk virksomhed

- Velgørende arrangementer.

- Religiøse samfund, fx anerkendte trossamfund

- Museumsvirksomhed

- Social forsorg og bistand

- Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og amatøridræt i øvrigt, fx idrætsforeninger sportsklubber og idrætsunionen

 

Beregning af Lønsumsafgift

 

Hvordan beregner man lønsumsafgiften, som udgangspunkt skal virksomhedens drift- og skatteregnskabet være udfærdiget. I det skattepligtige resultat for virksomheden fradrag for rente- udgifter/indtægter heraf ganges det med den procentsats der er tilhørende for virksomheden.

 

Der er 4 metoder i lønsumsafgift beregning (2014 Satser):

 

- Metode 1: Organisationer, fonde, foreninger (sats 6,37 %)

- Metode 2: Finansielle virksomheder (sats 11,4 %)

- Metode 3: Virksomhed der udgiver, import aviser (sats 3,54 %)

- Metode 4: Øvrige virksomheder (sats 4,12 %)

 

Udover det skattepligtige resultat skal også beregnes Lønsumsafgift af lønomkostninger, herunder alle lønomkostninger fra feriepenge, atp osv.

 

Driver du en enkeltmandsvirksomhed og modtager du ikke virksomhedsindkomst fra en offentlig institution, men som du stadig skal modsvarer SKAT af, skal disse fradrages i det skattepligtige resultat, dvs. pilles ud som indkomst.

 

Bogføring af Lønsumsafgift

 

Når Lønsumsafgiften skal bogføres tager man den beregnede sum og bogfører omkostningen ind i resultatopgørelsen og modregner det i virksomhedens skattepligtig indkomst.

 

Den beregnede Lønsumsafgift skal først betales i august måned og med mindre virksomheden har forudbetalt a conto Lønsumsafgift, skal der så af balancen i passivsiden fremgå et skyldigt beløb, som først udlignes ved betaling. I resultatopgørelsen placeres omkostningen før rente- udgifter/indtægter.

 

Revisor Lønsumsafgift

 

Vi anbefaler altid er en revisor beregner lønsumsafgiften, fordi selve beregningen af lønsumsafgiften tager udgangspunkt i virksomhedens oprindelige skattepligtige indkomst, så 1 step er at sikre at den er korrekt.

 

Er der fejl i virksomhedens skattepligtige påvirker det med det samme beregningen af Lønsumsafgiften, fordi Lønsumsafgiften beregnes som en procentsats af virksomhedens skattepligtige indkomst med fradrag for renteudgifter og renteindtægter.

 

Derfor kan revisors honorar været godt givet ud, således man ikke risikerer at snyde sig selv.

 

Bogholder Lønsumsafgift

 

Kan en bogholder beregne Lønsumsafgiften, i princippet kan alle lave beregningen af Lønsumsafgiften, dog vi sige at det ikke er her bogholderens fokus område er, og bør i stedet være på andre regnskabsmæssige opgaver som rykkerstyring, bogføring af løn, bogføring af bilag, betaling af regninger, sende fakturaer og meget andet.

 

En bogholder vil godt kunne beregne Lønsumsafgiften, men når grundlaget for Lønsumsafgiften er virksomhedens skattepligtige indkomst, vil vi altid anbefale at en revisor er med ind over i den afsluttende fase omkring beregning af Lønsumsafgiften.