Stiftelse af Interessentskab

Vi vil være din nye revisor

 

Kontakt os for uforpligtende tilbud og du vil samme dag modtage en telefonisk opringning og skriftlig tilbud pr. mail.

Step 1 - Udfyld formularen

Step 2 - Modtag et gratis tilbud

Step 3 - Hent tilbud nemt & trygt

Hent tilbud eller book et møde

Stiftelse af Interessentskab

Stift I/S

 

Man bør stifte et Interessentskab, hvis der er flere deltagere, der er solidarisk hæftelse interessenterne imellem, ejerforholdet skal aftales ellers ejer hver interessent lige meget hver i et Interessentskab.

 

Det drives som en personligt ejer virksomhed, der stilles derfor ingen krav til bestyrelse eller direktion i et Interessentskab. Der stilles ingen krav til kapital ved stiftelse af Interessentskab, det minder meget om Enkeltmandsvirksomhed. Et I/S er ikke så udbredt længere i kraft af muligheden for at oprette Iværksætterselskabet og stiftelse af ApS blevet så billigt.

 

Indehaverne i Interessentskabet beskattes er deres andel af overskuddet, individuelt kan ejerene hver især vælger om de ønsker at lade sig beskatte under Personskatteloven, Kapitalafkastordningen eller Virksomhedsskatteordningen.

 

Opret I/S

 

Hvem kan oprette et I/S for dig, det kan vi gøre for dig eller du kan selv via virkdk. Hvad er ulemperne ved et oprette et I/S er, at der for indehaveren er personlig hæftelse, men til gengæld kan der modregnes underskud i indehavers personlige indkomst.

 

Start I/S

 

Når du starter et I/S er du medejer af et Interessentskab, er der flere deltager i et iværksætter projekt, derfor skal i søge hjælp hos en revisor til at starte et Interessentskab omkring det skattemæssige og gerne også en advokat til at udarbejde en ejeraftale interessenterne imellem, altså en såkaldt Interessentskabskontrakt.

 

Hvorfor starte et Interessentskab, ofte er begrundelsen at man er flere deltagere, hvis man f.eks. havde forestillet sig at oprette en Enkeltmandsvirksomhed, men så pludselig finder en god partner, så er det en nem og billig måde at komme i gang med sin virksomhed. De administrative krav er noget mere lempelige i forhold til hvad selskabslovningen anviser.

 

Revisor I/S

 

Hvorfor bruge en Revisor til at stifte et I/S og ikke en Advokat, der er hverken for eller imod, begge titler kan løses opgaven. Som virksomhedsejer eller privatperson der ønsker at starte et I/S, kan du realiteten selv oprette alt inde på virk.dk omkring virksomhedens informationer og sparer pengene til en revisor eller advokat.

 

Fordelen ved at betale sig fra det hele er, at så er du sikret at alle foregår som det skal og at der er taget højde for alle ting. Det er svært som iværksætter at vide, hvordan man skal oprette et I/S, det bør og skal man lade professionelle fagkyndige mennesker varetage og betale sig fra det.