Årsregnskab & Årsrapporten

Vi vil være din nye revisor

 

Kontakt os for uforpligtende tilbud og du vil samme dag modtage en telefonisk opringning og skriftlig tilbud pr. mail.

Step 1 - Udfyld formularen

Step 2 - Modtag et gratis tilbud

Step 3 - Hent tilbud nemt & trygt

Hent tilbud eller book et møde

Revisor udarbejder Årsregnskab & Årsrapporten

Når virksomhedens årsregnskabsperiode er afsluttet for virksomhedens indeværende regnskabsår skal der aflægges regnskab, som minimum skal der indberettes skattepligtigt over-/underskud til SKAT.

 

Der findes 4 regnskabsklasser, A, B, C & D og udgangspunkter er her at alle andre end regnskabsklasse skal aflægge elektronisk regnskab til Erhvervsstyrelsen.

 

I visse tilfælde skal et interessent- eller kommanditselskab også aflægge årsregnskab hvis de opfylder Årl. § 3 stk. 2, der også undtagelser for at de ikke skal.

 

Status for årsregnskaberne for de personlig ejet virksomheder er 31/12 og der skal senest året efter afleveres en udvidet selvangivelse hos SKAT d. 01/07

 

For selskaber er der mulighed for at have forskudt årsregnskabsperiode så den ikke nødvendigvis følger kalenderåret, her kan status perioderne være 30/09, 30/09 eller 31/12, typisk har selskaberne efterfølgende 5 måneder til at aflægge årsregnskab.

 

Hvordan foregår det så, virksomhederne skal nu have alt deres driftsaktivitet omdannet til en årsrapport.

 

Årsregnskabet bogføres

 

Alle indtægter og omkostninger skal bogføres i et økonomiprogram og til afstemmes, herved danner det grundlag for virksomhedens drifts årsregnskab. Alt dette foretages som regel af en bogholder i virksomheden eller så gør vi det for jer.

 

Revisor laver årsrapporten

 

Revisoren opgave nu er at lave en årsrapport, revideret eller ej skal den stadig udarbejdes.

Årsrapporten skal indeholde vise elementer, en resultatopgørelse, en balance, noter til begge, en ledelsesberetning, ledelsespåtegning, en revisorerklæring, anvendt regnskabspraksis og visse tilfælde en pengestrømsopgørelse afhængigt af virksomhedens størrelse.

 

Alle disse elementer skal der berettes om fra en revisor således at eksterne interessenter kan læse om hvordan det er gået virksomheden og om den kan forsætte sin drift.

 

Årsrapports Generalforsamling

 

Årsrapporten godkendes på selskabets generalforsamling og kan efterfølgende indberettes til erhvervsstyrelsen.

 

Revisor laver Skatteopgørelsen

 

Revisor laver det skattemæssige specifikationshæfte over selskabets skattepligtige indkomst, det er grundlaget for udfyldelsen af selskabsselvangivelsen til SKAT.

Vi hjælper vores kunder hele vejen, dog kræver det at virksomheden har fravalgt revision.