Stiftelse af Holdingselskab

Vi vil være din nye revisor

 

Kontakt os for uforpligtende tilbud og du vil samme dag modtage en telefonisk opringning og skriftlig tilbud pr. mail.

Step 1 - Udfyld formularen

Step 2 - Modtag et gratis tilbud

Step 3 - Hent tilbud nemt & trygt

Hent tilbud eller book et møde

Stiftelse af Holdingselskab

Stift Holdingselskab

 

Du bør stifte et Holdingselskab hvis du ønsker at have en juridisk person til at ejer dit driftsselskab. Ved at stifte et Holdingselskab danne du et moderselskab for dit datter selskab. Holdingselskabet har den primære fordel at de kan være en pengetank for dine andre selskabers aktiviteter.

 

F.eks. kan Holdingselskabet som moderselskab ejer datterselskaber der varetager driften af virksomheden og andre selskaber som ejer rettigheder eller foretager risikable investeringer, altså hvis ejerkredsen ønsker at foretage en risikoen spredning på virksomhedens aktiviteter, er det er super ide.

 

Går det ene datterselskab konkurs, kan de andre forsætte driften, hvorimod havde det hele været lagt sammen vil det ramme virksomheden hårdt økonomisk og finansielt.

 

Et Holdingselskab er bare et IVS, ApS eller A/S, så for at stifte et Holdingselskab er der de samme kapitalkrav gældende, altså f.eks. ApS 50.000 kr. i kapitalindskud og A/S 500.000 kr., fordelen er her igen, at man kan genbruge selskabskapitalen også skyde selskabskapitalen videre ned i driftsselskabet. For et IVS Holdingselskab, det kan stiftes for 1 kr., så her burde alle kunne være med.

 

Typisk ejer et Holdingselskab kun kapitalejerandele af datterselskaberne, nogen gange ser man at virksomhedsejere putter deres ejendomsudlejning ind i Holdingselskabet og f.eks. værdipapir handel. Aktiviteterne i et Holdingselskab vil ofte være begrænset og derfor fravælger ejerne for selskabet at det skal være momsregisteret, fordi et Holdingselskab tilstedeværelse primært ikke er at leverer momspligtige ydelser.

 

Fordelen er primær at der kan udbetales udbytte skattefrit fra datterselskab til moderselskab, foregår det direkte til en fysisk person beskattes det på den personlig selvangivelse.

Se evt. krav til selskab under vores artikel IVS, ApS eller A/S.

 

Opret Holdingselskab

 

Hvem kan oprette et Holdingselskab for dig, det kan vi sammen med vores advokat. Når et Holdingselskab skal oprettes skal der udarbejde en selskabsprotokol og som minimum indeholdende vedtægter og formål, selskabets tegningsregler, hvem er ejerne, hvordan er ejerforholdet opgjort i en anpartshaver-/aktionærfortegnelse.

 

Selskabets adresse og antal af direktører skal også fremgå, yderligere er det også vigtigt at oprette en ejeraftale mellem anpartshaverne/aktionærer, så når der opstår konflikter foreligger alt aftalt på skrift, således intet kan misforstås.

 

Start Holdingselskab

 

Når du starter et Holding ejer du lige pludselige anparter eller aktier i et selskab, som du måske er ansat i som direktør. Når Holdingselskabet startes skal der indsættes en direktør, det behøver nødvendigvis ikke være dig som ejer der også samtidige er direktør, du kan sagtens ansætte en direktør.

 

Starter du op med at ansætte en direktør skal der udbetales løn og ligeledes hvis du selv er direktøren ansat med løn. Har du tidligere drevet personligt ejet virksomhed kan du ikke længere bare hæve på selskabets konto som hidtil.

 

Revisor Holdingselskab

 

Hvorfor bruge en Revisor til at stifte et Holdingselskab og ikke en Advokat, der er hverken for eller imod, begge titler kan løses opgaven. Som virksomhedsejer eller privatperson der ønsker at starte et Holdingselskab, kan du realiteten selv oprette alt inde på virk.dk omkring de selskabsretlige informationer, også efterfølgende lade en Revisor, Advokat eller din egen Bank erklærer at selskabskapitalen er til stede og hermed godkender de stiftelsen af Holdingselskabet.

 

Fordelen ved at betale sig fra det hele er, at så er du sikret at alle foregår som det skal og at der er taget højde for alle ting. Det er svært som iværksætter at vide, hvordan man skal oprette et Holdingselskab, det bør og skal man lade professionelle fagkyndige mennesker varetage og betale sig fra det.